Technische hulp

t (2)
t (1)

● Machineblauwdruk, (CAD of )bij het bespreken van de oplossing.
● Gedetailleerde uitrustingsoplossingen.
● Machinelay-outtekening, na storting en binnen een maand.
● Lay-outtekening wordt binnen een maand na inwerkingtreding van het contract aangeleverd.
● Bedieningshandleiding, onderhouds- en smeerinstructies.
● Installatie-instructies.
● Elektrische schema's.
● Lijst met aanbevolen reserveonderdelen.
● PLC-programmering.
● Documentatie van standaard componenten.